logo
یکشنبه 18 خرداد سال 1399   
   
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر اردبیل
پبام مدیرعامل : عارف علی پسندی
صدور مرخصی آنلاین
اشیا بجامانده درتاکسیها
سامانه گزارشات مردمی
پیگیری شکایات
ورودکاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
خبر

آگهی مزایده عمومی (نوبت سوم )جایگاههای CNG
تاریخ : 1397/03/22    فایل الحاقی دارد

آگهی مزایده عمومی (نوبت سوم )
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل درنظر دارد به استناد مجوز شماره 14231/ت مورخ 18/7/96 هیئت مدیره سازمان ، نگهداشت از جایگاه های گاز طبیعی فشرده CNG به شرح جدول ذیل را با شرایط کلی از طریق مزایده عمومی بصورت استیجاری ماهانه به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکت هائی که موضوع فعالیت آنها مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده و یا در امر اداره جایگاههای CNG فعالیت نموده و دارای مجوز بهره برداری جایگاه ها را از شرکت پخش فرآورده های نفتی داشته باشند دعوت می شود در فراخوان فوق الذکر شرکت نمایند .
ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های : 33811912- 33824249- دورنویس 33810055 - 045 تماس حاصل فرمایند .
1) موضوع مزایده : واگذاری نگهداشت به صورت استیجاری ماهانه از جایگاه های گاز طبیعی فشرده CNG متعلق به سازمان در اردبیل
2) نوع مزایده : مزایده عمومی
3) زمان فروش اسناد : از تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد ، به مدت 7 روزکاری در وقت اداری
نشانی محل دریافت اسناد : اردبیل دروازه آستارا 60 متری مقدس اردبیلی 25 متری ترمینال سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر اردبیل واحد امور قراردادها یا از طریق سایت های ذیل
تذکر: با توجه به امکان تهیه اسناد مزایده از طریق سایتهایwww.ardabiltaxi.ir و سامانه ستاد www.setadiran.ir ، از کلیه شرکت هایی که اقدام به تهیه اسناد مذکور می نمایند تقاضا می شود ظرف مدت 3 روز از اتمام زمان فروش اسناد ، در صورت تمایل به شرکت در مزایده ، آدرس ، شماره تلفن و دورنویس و ایمیل شرکت را به این سازمان اعلام نمایند تا درصورت هرگونه تغییرات احتمالی در مفاد اسناد ، موضوع کتباً از طریق دور نویس و سایتهای اعلامی به شرکت کنندگان اطلاع رسانی گردد .
4) محل ، زمان و مهلت تحویل پیشنهاد (اتمام آگهی): اردبیل دروازه آستارا 60 متری مقدس اردبیلی 25 متری ترمینال سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر اردبیل واحد دبیرخانه زمان اتمام تحویل پیشنهادات : از تاریخ 24/03/97 لغایت 02/04/97 تا ساعت 14 ظهر
5) نوع و تضمین شرکت در مزایده : واریزی نقدی به شماره حساب 0111588606007 نزدبانک ملی شعبه مقدس اردبیلی بنام سازمان ویا ضمانت نامه بانکی به همان میزان به نفع سازمان . شرکت کنندگان موظف هستند جهت شرکت در آگهی طبق جدول ذیل مبلغ سپرده را برای هریک از جایگاهها بحساب فوق واریز نمایند.
6) شرایط شرکت در مزایده : داشتن مجوز فعالیت و بهره برداری جایگاه ها از شرکت پخش فرآورده های نفتی و رزومه کاری مرتبط با موضوع مزایده و سایر شرایط قید شده در اسناد مزایده .
7) کلیه اسناد ، اوراق و مدارک مزایده به همراه آگهی مربوطه حاضر، می بایست به مهر و امضاء صاحبان امضاء افراد تعهد آور شرکت رسیده و علاوه بر درج الکترونیکی در سامانه ستاد ، بصورت مجلد اسناد مذکورتهیه و در پاکتهای مربوطه مهر و موم شده به سازمان ارائه گردد.
8) هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
9) زمان بازگشایی پیشنهادات : روز دوشنبه مورخ 04/04/97 ساعت 12 ظهر در محل دفتر رئیس سازمان .
10) حضور شرکت کنندگان در مزایده ، در جلسه گشایش آزاد است .
11) هزینه خرید اسناد : واریز مبلغ 000/300 ریال به حساب شماره 0111588585002 نزد بانک ملی شعبه مقدس اردبیلی بنام سازمان در 7 روز تعیین شده خرید اسناد . (در صورت تهیه اسناد مناقصه از طریق سایت های ذیل ، پیشنهادکنندگان بایستی هزینه خرید اسناد را در مهلت قانونی تعیین شده فوق به حساب اعلامی واریز و اصل فیش را در پاکت الف قراردهند .)
12) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
13) به پیشنهاد های مبهم ، مخدوش ، مشروط ، فاقد سپرده و مغایر با قالب اسناد ارائه شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
14) آدرس دفاتر پیشخوان دولت در اردبیل جهت ثبت نام در سامانه ستاد به شرح جدول پیوستی شماره 2 می باشد .(ثبت نام در سایر دفاتر واقع در شهرستانها بلامانع می باشد)
سعید پارچین - رئیس سازمان

لیست جایگاه های CNG سازمان (جدول شماره یک)
ردیف نام جایگاه مبلغ سپرده
به ریال ناحیه و محل جایگاه کمپرسور دیسپنسر
قیمت پایه
(اجاره ماهانه) ظرفیت تعداد
1 شاهد (الف) 000/100/170 بزرگراه شهداء پشت دانشگاه شاهد 000/500/283 1000 یک چهار
2 صیاد شیرازی(الف) 000/800/163 خیابان صیاد شیرازی 000/000/273 1200 یک سه
3 رازی ( د) 000/800/163 جاده خلخال روبروی ترمینال 000/000/273 1500 یک سه
8 بهشت زهرا (ارجستان) (د) 000/250/173 راه ارجستان پائین تر از بهشت زهرا 000/750/288 2000 یک چهار
9 شهرک دادگستری (هـ) 000/850/185 خیابان دانشگاه روبروی شهرک دادگستری 000/750/309 2000 یک چهار
10 شهرک کوثر (هـ) 000/200/88 شهرک کوثر روبروی نمایشگاه بین اللملی 000/000/147 1500 یک سه

 تذکر : منظور از حروف ( الف - د –هـ) در جدول فوق گروه بندی جایگاه ها بر اساس موقعیت و میزان کارکرد بوده و پیشنهاد دهندگان در صورت تمایل به ارائه پیشنهاد به تعدادی از جایگاه ها ، ملزم به انتخاب حداقل دو جایگاه از جایگاه های هم گروه هستند و حق انتخاب چند جایگاه از گروه های مختلف را ندارند .

جدول دفاتر خدمات پیشخوان دولت ( جدول شماره 2)
ردیف شهرستان آدرس تلفن
1 اردبیل سیدآباد راه کلخوران پایینتر از شیرینی سرای پیچک دفتر پیشخوان خداپناه کد 1042 04533846686
2 اردبیل خیابان کشاورز اول شهرک گلسار پلاک 2 دفتر پیشخوان فاضل کد 1077 04533721519
3 اردبیل بزرگراه شهداء خیابان ابوطالب نبش میدان شهید قدیری دفتر پیشخوان صنایعی کد 1072 04533616853


سعید پارچین - رئیس سازمان   
     
     
 
تلفن :   04533811912-13
فکس : 04533810055
ایمیل : info@ardabiltaxi.ir

 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اردبیل میباشد